BiệtĐề.com

Nơi giải quyết các vấn đề đặc biệt của mọi người gửi cho những người có Tentuoi.comDanhHieu.com

Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Vì sao chúng tôi tạo ra Bietde.com

Chúng tôi là các dự án được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com.

Các vấn đề đặc biệt mà mỗi dự án gặp phải thường không phải là những vấn đề chuyên môn hẹp mà đó là những vấn đề liên ngành cần sự hợp tác của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực mới có thể giải quyết. Đó là lý do chúng tôi cùng nhau tạo ra Bietde.com như một người 'nhạc trưởng' còn mỗi chúng tôi như một người nhạc công để cùng nhau chơi một bản nhạc mang âm hưởng Việt Nam có tên là Quốc Khí. 

Bietde.com sẽ hoạt động như thế nào?

Ngoài việc giải quyết các vấn đề liên ngành cho các dự án trong QuocKhi.com thì chúng tôi còn nhận giải quyết các vấn đề đặc biệt giúp mọi người, đặc biệt là cho những người có tentuoi.com

Mọi người có thể gửi vấn đề đặc biệt (biệt đề) tại Gui.Bietde.com hoặc HoiKho.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để tìm hiểu thêm về vấn đề đó và tổ chức các thành viên để giải quyết vấn đề của bạn. 

Chúng tôi không thu phí dịch vụ mà chỉ xin mọi người một khoản tiền ủng hộ tùy tâm thông qua Donation.vn sau khi chúng tôi giúp được điều gì đó cho bạn.